Informatie voor en door u

Welkom bij Nieuw Gemeentebelang!

Nieuw Gemeentebelang is een lokale politieke partij, die zich vooral richt op de lokale belangen en  op de belangen van onze inwoners. Wij moeten geen verantwoording af te leggen aan landelijke afdelingen en ook niet voor onze standpunten. Nieuw Gemeentebelang onderhoudt een goed contact met de inwoners. We staan op het standpunt dat de gemeente er is voor de inwoners en niet andersom. Wat ons betreft is een goede dienstverlening de belangrijkste taak van de gemeente. Initiatieven van burgers en ondernemers moeten zo veel mogelijk worden ondersteund.

Doet u mee? U bent welkom! info@nieuwgemeentebelang.nl 

Wij houden u op de hoogte

Het laatste nieuws van Nieuw Gemeentebelang