Marc Rijk (fractievooorzitter)

Persoonlijke gegevens
Tragel 35
4507 JE Schoondijke
tel.: 0117-700500
GSM : 06-53458989
Mailadres: fractie@nieuwgemeentebelang.nl

Stel jezelf eens voor ……
Ik ben in 1967 geboren te Aardenburg. Sinds 1991 run ik Fritura 't Gemaal in Nieuwvliet. Sinds 2011 doe ik dit samen met mijn vriendin.
In 2004 startte ik Kiddy-fun, een bedrijf dat zicht met name richt op fun voor kids, van de grond af op, en sinds 2007 ben ik 50% eigenaar van Event-Partner BV (de volwassenen tak van Kiddy-fun) welke gevestigd is in Oostburg. Per 1-1-2014 ben ik 50% vennoot van de MI-groep in Oostburg. Momenteel woon ik in Schoondijke recht tegenover het voetbalveld.

Waarom ben je in de politiek gegaan ?
Laten we het er maar op houden dat er ergens een steekje aan me los zit.
Nee, nu even serieus; Ik ben een kritisch persoon, echter ik vind het zwak om alleen maar te schoppen en om niet constructief ergens aan mee  te werken.
Ik denk dat ik mijn steentje bij kan dragen op mijn eigen positief-kritische wijze.

Waarom heb je voor Nieuw Gemeentebelang gekozen ?
Ik was gevraagd/gepolst door 2 andere Sluisse politieke partijen, echter had daar niet echt een super gevoel bij. Dit had niet enkel met de standpunten, maar zeker ook met het gevoel te maken.
Hierop belde ik Adri Rosendaal om te vragen wat hij met Nieuw West van plan was. Hij vertelde me dat hij dat nog niet wist.
We hebben afgesproken dat hij - zodra hij dat wel wist - me zou contacteren, en dat ik mee zou helpen de kar te trekken.
Toen hij me vertelde waar hij mee bezig was, werd ik razend enthousiast, en ben ik ook direct op deze lokale bus gestapt.
Het lokale besturen, zonder de nadelen van een grote landelijke "vader" of "moeder" die je op je vingers tikken vind ik geen verkeerde insteek.

Welke ambities  heb je?
De exploitatie van mijn bedrijven combineren met een politieke loopbaan.
Dit is al lang een wens van me, en waar anderen zich via een sportclub inzetten voor de maatschappij wil ik dit via een politieke club doen.

Wat zijn de speerpunten waar je je voor wil inzetten ?
Graag zou ik van de gemeente Sluis een burger- en ondernemersvriendelijke gemeente willen maken. Als met name  het MKB het goed heeft en zich meer zou vestigen in de gemeente Sluis, komt dit de werkgelegenheid zeker ten goede, en lossen vele problemen zich vanzelf op.
Als iemand aanklopt bij het gemeenteloket dienen we te vertellen wat er WEL mogelijk is i.p.v. wat er weer maar eens NIET mogelijk is, door een gastvrije gemeente kan het aantrekkelijker zijn om je in dit grondgebied te vestigen.
Als mede-oprichter, en  een paar jaar voorzitter geweest te zijn van de ondernemersvereniging in Nieuwvliet, weet ik hoe belangrijk een ondernemersvriendelijke gemeente kan zijn. 

Mede daarom de volgende 5 speerpunten:

1. Stel de functie van de gebiedscommissie gerust aan de orde, mij moeten ze overtuigen dat het meer is dan een groencommissie. Tot op heden is ze dat niet gelukt.
2. Een ondernemersvriendelijke gemeente, met name voor de mkb-ers. Mijn sympathie gaat uit naar de familiebedrijven die zich willen vestigen, of willen uitbreiden, boven de grote projectontwikkelaars, terwijl ik me goed besef dat we ook niet zonder deze grote lichamen kunnen.
3. Geen ontpolderen (en Waterdunen), met de zeewering spelen we niet! Een toeristisch-economisch alternatief hiervoor verdient weliswaar alle kansen.  De eventuele bijdrage van de gemeente dient echter minimaal en vooraf 100% duidelijk te zijn, vooral omdat we geen grote broek meer kunnen aantrekken.
4. Regelgeving dusdanig opstellen dat deze te handhaven is, dan wel deze regelgeving afschaffen. Enkelen van de boventallige ambtenaren (na de reorganisatie) kunnen opgeleid worden als opsporingsambtenaar, als deze aan de slag gaan als een voorlichter/controleur met respect voor de burgers zal ook dat een verbetering zijn.
5. Mede door de krimp zullen er voorzieningen moeten verdwijnen in diverse kernen. Hier moeten verstandige keuzes in gemaakt worden, en dit dient goed verteld te worden.
Zo zullen we bijvoorbeeld moeten kijken of sportvelden door meerdere kernen gebruikt dienen te worden, of dat er in een kern slechts een school kan zijn.
 
Nevenfuncties
- Zelfstandig ondernemer.
- Partijvoorzitter PvZ (Partij voor Zeeland)
- Bestuurslid OSF (Onafhankelijke Statenfractie in de 1e kamer)
Heeft u vertrouwen in de wijze waarop de gemeente de nieuwe taken op gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie gaat uitvoeren?

Als de gemeente dat gaat doen in overleg met alle partijen, dan heb ik er wel vertrouwen in.

Ik moet nog maar zien of dat allemaal wel goed komt.

Deze pagina delen via:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen op Google+ Delen via e-mail