Chris van de Vijver (wethouder)

Gegevens:
Christiane van de Vijver (Chris)
SINT ANNA TER MUIDEN 
0117-457314
cvdvijver@gemeentesluis.nl

en verder...
Ik ben geboren op 2 juni 1955 in Heerenveen.
Getrouwd en 1 zoon die in de Randstad woont.
Woon al 34 jaar te Sint Anna ter Muiden, waarvan 25 jaar aan het Marktplein. 

Waarom ben je "in de politiek gegaan" ?
Al in de oude gemeente Sluis heb ik het nodig gevonden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hetgeen er in je eigen woonplaats gebeurt. Besturen is niet altijd eenvoudig, het gaat ook wel eens niet goed. (zeker in de grote gemeente Sluis heeft iedereen dat kunnen constateren) Ik heb het al altijd té gemakkelijk gevonden om dan maar vanaf de zijlijn kritiek te geven. Probeer er zélf iets aan te doen en de situatie te verbeteren. Toen de gelegenheid zich voordeed om lijsttrekker te worden van Nieuw Gemeentebelang, ben ik die uitdaging niet uit de weg gegaan. Samen met onze andere kandidaten draag ik opnieuw mijn steentje bij aan een mooie gemeente Sluis.

Welke ambities heb je?
De dienstverlening naar burgers en bedrijven kan nóg beter. Mensen hebben nog regelmatig het gevoel niet gehoord te worden. Besturen moet je doen samen mét de mensen en niet slechts óver de mensen. Iedereen snapt dat niet iedereen alles kan krijgen wat ie wil. Of het nu over bepaalde beleidsbesluiten gaat, over vergunningen of over zorg. Waar het om gaat is dat je mensen uitlegt waarom hetgeen zij graag willen soms niet kan. Dan pas kweek je draagvlak en begrip.
Wij willen als partij dicht bij de mensen staan. Ik zie een grote meerwaarde in de persoonlijke benadering van de burgers. Een voorbeeld hiervan is o.a. een wethoudersspreekuur invoeren, waarbij mensen direct in contact kunnen komen met een dagelijks bestuurder.

Welke zijn de speerpunten waar je je voor wil inzetten ?
Een goede dienstverlening aan burgers en bedrijven vind ik de belangrijkste taak van een gemeente.
De gemeente is er voor de burgers en niet andersom.
De burgers en ondernemers moeten kunnen vertrouwen op hun gemeentebestuur. 

De andere speerpunten van Nieuw Gemeentebelang vindt u terug onder de kop "speerpunten" van onze website.                  

Heeft u vertrouwen in de wijze waarop de gemeente de nieuwe taken op gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie gaat uitvoeren?

Als de gemeente dat gaat doen in overleg met alle partijen, dan heb ik er wel vertrouwen in.

Ik moet nog maar zien of dat allemaal wel goed komt.

Deze pagina delen via:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen op Google+ Delen via e-mail