Economie

De overheid kan de economie niet dwingen. De gemeente kan wel gunstige randvoorwaarden scheppen, zodat er een goed ondernemersklimaat ontstaat. Investeringen en werkgelegenheid vinden niet plaats omdat de overheid dat wil. De marktsector moet zorgen voor brood op de plank.!  Gemeentebelang vindt dat de overheid het bedrijfsleven positief tegemoet moet treden. Dat kan door snel duidelijkheid te verschaffen over de benodigde vergunningen. Het instellen van een ondernemersloket zou hierin voor de ondernemer een geweldige steun kunnen zijn.

Nieuw Gemeentebelang vindt overigens dat niet alles maar moet kunnen! Ook vrijheid / blijheid heeft zijn grenzen. Regels die er zijn moeten gehandhaafd worden. Maar wij vinden dat de gemeente zich voortdurend moet afvragen of minder regels  kunnen volstaan en waar de regels die we hebben ook al weer voor dienden. Nieuw Gemeentebelang wil zich sterk maken voor een efficiëntere dienstverlening richting bedrijfsleven. Het acquisitiebeleid voor het werven van nieuwe bedrijven, dat wordt uitgevoerd door  N.V. Economische  Impuls Zeeland, moet ter discussie worden gesteld, vanwege de magere resultaten.  

De nieuwe wet op het aanbestedingsbeleid moet worden aangegrepen om vooral regionale bedrijven bij aanbestedingen reële kansen te geven.  

Hoewel op onrendabele bedrijfsterreinen de laatste jaren al veel is afgeboekt (gesaneerd), hebben we nog steeds te maken met  vrij veel onverkoopbare bedrijfsgrond. Nieuw Gemeentebelang vindt dat er onderzocht moet worden of het nog zinvol is deze bedrijfsgrond in portefeuille te houden, of dat deze beter kunnen worden afgestoten.

Het midden – en kleinbedrijf geeft veel mensen werk en draagt bij aan de leefbaarheid in de kernen en is aldus een belangrijke drager van de economie in onze gemeente. Publiekstrekkers, als grootwinkelbedrijven, horen niet thuis op een bedrijventerrein, maar in het centrum van een kern. Hiermee lok je publiek naar het centrum, waar ook andere bedrijven en winkels van profiteren.

Het transformatieplan voor de kern Oostburg, en met name het centrumplan is in onze ogen een goed plan om de centrumfunctie van Oostburg in onze gemeente te stimuleren.

Een doorn in het oog van Nieuw Gemeentebelang is al sinds jaren de leegstand en verpaupering van winkelpanden. Mede op initiatief van onze partij is er een verordening op de leegstand door de raad aangenomen, welke er toe moet leiden dat, door middel van een heffing, de eigenaren van leegstaande bedrijfspanden gestimuleerd worden hun pand te verhuren of zelf in gebruik te nemen.

Heeft u vertrouwen in de wijze waarop de gemeente de nieuwe taken op gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie gaat uitvoeren?

Als de gemeente dat gaat doen in overleg met alle partijen, dan heb ik er wel vertrouwen in.

Ik moet nog maar zien of dat allemaal wel goed komt.

Deze pagina delen via:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen op Google+ Delen via e-mail