Financieel Beleid

Nieuw Gemeentebelang is voor een degelijk financieel beleid.  Subsidies van de EU en anderen moeten passen binnen het beleid van de gemeente. Het binnenhalen van subsidie mag geen doel op zich zijn.

Heffingen en belastingen waar een dienst van de gemeente  tegenover staat moet kostendekkend zijn. Hier hanteren wij het profijtbeginsel. Bij het sluitend maken van de begroting moet eerst gezocht worden naar verlaging van de uitgaven in plaats van verhoging van de belastingen.

De financiële positie van de gemeente Sluis is de laatste jaren verbeterd. De schuldpositie is verminderd, waardoor er wat ruimte is ontstaan op de begroting. In eerste instantie zullen eventuele overschotten op de rekening moeten worden gebruikt om de schuldpositie verder te verkleinen, en niet om nieuwe uitgaven te doen of verplichtingen aan te gaan.
Twee belangrijke inkomstenbronnen van de gemeente zijn de parkeerbelastingen en de toeristenbelasting. De parkeerbelastingen in de kern Sluis, Cadzand-Bad en aan de kust zijn, in verhouding met andere gemeenten, laag. De hoogte van de toeristenbelasting is in overeenstemming met andere recreatiegemeenten. Eventuele aanpassing van de toeristenbelasting zal altijd moeten worden gerelateerd aan de recreatieve uitgaven die de gemeente doet en de faciliteiten die de gemeente biedt voor de toeristische sector.

Heeft u vertrouwen in de wijze waarop de gemeente de nieuwe taken op gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie gaat uitvoeren?

Als de gemeente dat gaat doen in overleg met alle partijen, dan heb ik er wel vertrouwen in.

Ik moet nog maar zien of dat allemaal wel goed komt.

Deze pagina delen via:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen op Google+ Delen via e-mail