Inleiding

Let op: Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het verkiezingsprogramma.
Binnenkort hopen we het op deze site publiceren.

Nieuw Gemeentebelang is een onafhankelijke partij voor alle groeperingen binnen de Sluisse samenleving.  In dit partijprogramma van Nieuw Gemeentebelang voor de raadsperiode 2014-2018 leest u wat Nieuw Gemeentebelang van een aantal belangrijke onderwerpen vindt. In deze inleiding lichten wij toe hoe wij tegen de rol van de lokale overheid aankijken en hoe wij tegen de rol van de burgers aankijken. Nieuw Gemeentebelang gaat ervan uit dat de mens in staat is zelf verantwoordelijkheid te dragen voor zijn of haar handelen. Echter, in een ontwikkelde maatschappij met mondige burgers is een democratisch gestuurde en regelende overheid noodzakelijk. Mensen mogen rekenen op de overheid onder de voorwaarde dat ze ook zelf een inspanning en een bijdrage leveren aan de samenleving.
De overheid moet die diensten leveren die we allemaal willen hebben maar die anders niet voor elkaar komen, denk aan veiligheid, onderwijs, riolering, inrichting en onderhoud van de openbare ruimte, infrastructuur, e.d. Wij vinden dat de overheid het maatschappelijk verkeer moet regelen, maar op afstand. Geen vrijheid blijheid, maar zeker ook geen dwingelandij.De overheid is er voor de inwoners van onze gemeente en niet andersom. We zijn voor een zo beperkt mogelijk aantal regels, maar die moeten dan wel worden gehandhaafd.

Wij willen dat de gemeenteraad de gemeente op hoofdlijnen bestuurt, hoewel voor de burger details ook belangrijk zijn en vanuit de raad ook aandacht behoeven. Wij zijn voor helderheid en openheid.

Heeft u vertrouwen in de wijze waarop de gemeente de nieuwe taken op gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie gaat uitvoeren?

Als de gemeente dat gaat doen in overleg met alle partijen, dan heb ik er wel vertrouwen in.

Ik moet nog maar zien of dat allemaal wel goed komt.

Deze pagina delen via:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen op Google+ Delen via e-mail