Overheid en Bestuur

De gemeente is er voor de burgers en niet andersom. Nieuw Gemeentebelang vindt dat burgers veel zelf kunnen en dat niet alles geregeld moet worden over de hoofden van de betrokkenen heen. Door de decentralisaties van taken en bevoegdheden vanuit Den Haag naar de gemeenten komt er veel op het lokale bestuur af. Meer nog dan voorheen zal de complexiteit en de omvang van de regelgeving veel vergen van de lokale bestuurder. Cursussen en training zal voor de bestuurders nodig zijn om adequaat te kunnen besturen. Op hoofdlijnen besturen met een duidelijke visie op de belangrijkste beleidsvelden, zal steeds belangrijker worden. De coalitievorming na de verkiezingen is altijd weer een spannende periode. Wie gaat het Dagelijks Bestuur vormen? Nieuw Gemeentebelang is van mening dat de grootste partij in stemmenaantal het voortouw dient te nemen bij de vorming van een dagelijks bestuur: het college. Het is van belang dat de coalitie op een zo groot mogelijk meerderheid in de raad kan rekenen. Nieuw Gemeentebelang is van mening dat bij de vorming van een coalitie geen externe (in)formateur noodzakelijk is. De fractievoorzitter van de grootste fractie moet in staat zijn een coalitie te vormen met een goed onderbouwd bestuursakkoord. De coalitiepartijen bepalen zelf welke kandidaat zij voordragen voor het wethouderschap. Nieuw Gemeentebelang is van mening dat het college uit maximaal drie wethouders moet bestaan. Wij zijn van mening dat een coalitie met gedoogsteun van één of meer fracties, dus fracties zonder vertegenwoordiging in het college, bestuurlijk gezien niet sterk is. Het kan leiden tot complicaties en een compromissenbeleid. Nieuw Gemeentebelang wil een einde maken aan het veelvuldig inhuren van externe adviseurs. Als we ons bezinnen op de kerntaken en een niet te grote broek aantrekken voor wat betreft de projecten, hebben we zelden externe adviseurs nodig. Het is in dat kader wel van belang dat we een goed opgeleid en deskundig ambtenarenkorps hebben. Daarom is het noodzakelijk dat veel aandacht wordt besteed aan scholing en opleiding van de ambtenaren.
Heeft u vertrouwen in de wijze waarop de gemeente de nieuwe taken op gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie gaat uitvoeren?

Als de gemeente dat gaat doen in overleg met alle partijen, dan heb ik er wel vertrouwen in.

Ik moet nog maar zien of dat allemaal wel goed komt.

Deze pagina delen via:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen op Google+ Delen via e-mail