Parkeerbeleid

Nieuw Gemeentebelang vindt dat de insteek van het parkeerbeleid niet moet zijn hoe we hiermee de kas van de gemeente kunnen spekken. Parkeerbeleid is nodig als er een probleem is met de ruimte en daarom het parkeren moet worden gereguleerd. Meestal gebeurt dat reguleren middels betaald parkeren. Er is volgens Nieuw Gemeentebelang enkel sprake van noodzaak tot reguleren in de kern Sluis en in het zomerseizoen aan de kust en in Cadzand-Bad. Tevens kan een parkeerprobleem worden opgelost door het uitbreiden of aanleggen van nieuwe parkeerterreinen.   Om permanente bewoners in de woonwijken te allen tijde parkeerruimte in de buurt van de woning te verschaffen moet daar het vergund parkeren worden gehandhaafd en zo nodig, bijvoorbeeld in Cadzand-Bad worden uitgebreid.  Om langparkeren in winkelgebieden tegen te gaan is het gebruik van een parkeerschijf met een aangegeven maximale parkeerduur, een goed middel.  Het centrumplan voor de kern Oostburg, dat onder meer moet leiden tot meer autovriendelijkheid en kortparkeer-mogelijkheden in het centrum, heeft de steun van Nieuw Gemeentebelang. Met de afschaffing van het betaald parkeren in Oostburg komt de gemeente tegemoet aan de wens van Nieuw Gemeentebelang. De invoering van de blauwe zone kan ook in andere kernen worden overwogen.Heeft u vertrouwen in de wijze waarop de gemeente de nieuwe taken op gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie gaat uitvoeren?

Als de gemeente dat gaat doen in overleg met alle partijen, dan heb ik er wel vertrouwen in.

Ik moet nog maar zien of dat allemaal wel goed komt.

Deze pagina delen via:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen op Google+ Delen via e-mail