Recreatie

De recreatiesector is voor de gemeente van groot economisch belang. Een goede prijs/kwaliteit verhouding van het recreatieve aanbod is erg belangrijk voor de concurrentiepositie van de sector. Andere regio’s en landen liggen op de loer.

Nieuw Gemeentebelang vindt dat bij een kwalitatief goed recreatief product ook een kwalitatief goede openbare ruimte hoort. Gemeentelijke overheid en de sector moeten hierbij samen willen optrekken.

De aanleg van voldoende en goede parkeerterreinen zijn daarvan een voorbeeld. Nieuw Gemeentebelang is een voorstander van betaald parkeren in de zomermaanden op de parkeerterreinen aan de kust. Parkeren in de bermen moet worden tegengegaan. Door de dagtoerist naar de parkeerterreinen te dirigeren levert ook hij een financiële bijdrage aan de voorzieningen en  faciliteiten die met publiek geld worden gerealiseerd en in stand gehouden. Net zoals de verblijfstoerist dat doet via de toeristenbelasting.

Het familiebedrijf is voor ons een belangrijke factor in de verscheidenheid van het recreatieve aanbod. Zonder structuurpolitiek te willen bedrijven, heeft het familiebedrijf de sympathie van Nieuw Gemeentebelang.

De ontwikkelingen en expansie in de recreatiesector, met name in de recreatiewoningcomplexen kan leiden tot overcapaciteit. Marktverzadiging en leegstand in de oudere  complexen ligt op de loer. Hoewel Nieuw Gemeentebelang van mening is dat de markt zelf moet kunnen bepalen en reguleren wat de grenzen zijn, lijkt het noodzakelijk dat de gemeentelijke overheid ook hier de vinger aan de pols houdt teneinde leegstand en verpaupering te voorkomen. Derhalve zal kritisch moeten worden gekeken naar projectontwikkelaars, waarbij de invloed die zij hebben op het gemeentelijk beleid door de bijdragen in de gemeentekas bestemd voor de openbare ruimte, een punt van aandacht moet zijn. De gemeente moet de regie bepalen!

Door de bijdragen van de projectontwikkelaars die de vakantieparken realiseren, komt er veel geld in het fonds voor het inrichten van de openbare ruimte ( vereveningsfonds).  Ook in Nieuwvliet-Bad wordt nu en in de toekomst veel gebouwd en worden flinke bedragen in de gemeentekas gestort. Nieuw Gemeentebelang is van mening dat de vereveningsgelden ook hier, in Nieuwvliet, besteed moeten worden in de openbare ruimte ten dienste van het toeristisch product. Er is behoefte aan een soortgelijk instrument als in Cadzand-Bad. De gemeente moet in die ontwikkelingen de regie in handen houden en niet de Gebiedscommissie en de projectontwikkelaars.

Heeft u vertrouwen in de wijze waarop de gemeente de nieuwe taken op gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie gaat uitvoeren?

Als de gemeente dat gaat doen in overleg met alle partijen, dan heb ik er wel vertrouwen in.

Ik moet nog maar zien of dat allemaal wel goed komt.

Deze pagina delen via:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen op Google+ Delen via e-mail