Ruimtelijke Ordening / Omgeving

Hoewel West- Zeeuws-Vlaanderen is aangewezen als Nationaal Landschap, mag dit niet betekenen dat iedere ontwikkeling onmogelijk wordt gemaakt.
Ofschoon ons landschap en onze prachtige dorpen de basis zijn voor recreatie, toerisme en landbouw, moet er ook gewoond en gewerkt kunnen worden. Wij streven naar een ontwikkeling die past bij de cultuur en de historie van de streek.  Op dit moment vinden er grote veranderingen plaats in het gebruik van het landschap. Het gebiedsplan, dat nu in uitvoering is, gaat er voor zorgen dat veel landbouwgrond een andere functie krijgt. Het gaat dan vooral om natuurbouw. Wij constateren dat het werk van de gebiedscommissie grotendeels is gebeurd. Nieuw Gemeentebelang is dan ook van mening dat de gebiedscommissie kan worden opgeheven. Advisering vanuit de commissie ten aanzien van het gemeentelijk beleid aangaande gebiedsinrichting wordt grotendeels overruled door Provincie , Dienst Landelijk Gebied en het Zeeuwse Landschap. De gemeenteraad moet in het voortraject over de besluitvorming van aanleg van natuur en gebiedsinrichting veel meer zelf kunnen sturen en beslissen over projecten die zouden passen binnen de kaders van het gebiedsplan.
Doordat het beschikbare geld voor onderhoud van de natuurgebieden niet meegroeit met de toename van de omvang, dreigt verloedering door gebrek aan onderhoud. Nieuw Gemeentebelang wil dat natuurgebieden goed worden onderhouden, dat daarvoor voldoende geld beschikbaar is en dat natuurgebieden openbaar toegankelijk zijn. Overigens betwijfelen wij de economische meerwaarde van natuurgebieden, zoals die door de provincie, gebiedscommissie en ook door de gemeente wordt aangenomen. Er is veel kapitaalvernietiging en er gaat economische bedrijvigheid verloren. Het meest bekende voorbeeld daarvan is Waterdunen.

Met iedere verdieping van de Westerschelde komt de eis tot ontpoldering op tafel.
Nieuw Gemeentebelang is tegen ontpoldering! In dat kader vinden wij dat verder verdieping van de Westerschelde moet worden afgewezen.

Bij het indelen van de ruimte gaan wij in Nederland planmatig te werk. De gemeenteraad stelt de bestemmingsplannen vast waarin staat wat waar mag en welke ontwikkelingen op bepaalde plaatsen gewenst zijn en welke niet.

Heeft u vertrouwen in de wijze waarop de gemeente de nieuwe taken op gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie gaat uitvoeren?

Als de gemeente dat gaat doen in overleg met alle partijen, dan heb ik er wel vertrouwen in.

Ik moet nog maar zien of dat allemaal wel goed komt.

Deze pagina delen via:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen op Google+ Delen via e-mail