Verkeer en Vervoer

Nieuw Gemeentebelang vindt dat de aandacht voor het verkeer niet mag verslappen, ook al is het project "Duurzaam Veilig”, op de herinrichting van de kern Schoondijke na, afgelopen. Er is destijds voor Schoondijke geld gereserveerd. Dit geld moet dan ook geheel worden ingezet voor de herinrichting van Schoondijke, wanneer de rondweg is gerealiseerd.

Een veilige verkeerssituatie in de kernen is van groot belang. Acceptabele snelheidsbeperkende maatregelen kunnen dat bewerkstelligen.

Het onderhoudsniveau van een aantal wegen, straten en openbaar groen in de bebouwde kommen laat veel te wensen over. Binnen de huidige begroting zijn onvoldoende middelen aanwezig om een goed onderhoudsniveau te waarborgen. Het is dan ook noodzakelijk om méér geld op de gemeentebegroting vrij te maken voor het onderhoud van wegen en straten en openbaar groen.                                                                                                                              Om daarvoor geld vrij te maken kunnen daartoe de bijdragen aan voor Sluis nutteloze organisaties (gebiedscommissie, N.V. Economische Impuls Zeeland) geschrapt worden.

De vaarfrequentie van het fiets- voetveer Breskens – Vlissingen staat, door bezuinigingen, op de tocht. Nieuw Gemeentebelang vindt dat de huidige vaarfrequentie absoluut moet worden gehandhaafd. Dit in het belang van woon -werk en woon -school verkeer naar Vlissingen en Middelburg. Ook zijn wij van mening dat er voor Zeeuws- Vlamingen een substantiële reductie op het tunneltarief van de Westerscheldetunnel dient te komen, indien mogelijk zelfs tolvrij.! De geïsoleerde ligging van Zeeuws-Vlaanderen ten opzichte van Nederland en de extra kosten die gepaard gaan met transport van goederen en grondstoffen vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar Nederland leiden tot een ongunstige   concurrentie -positie voor de Zeeuws-Vlaamse economie.

Het gratis openbaar vervoer voor 65- plussers, wat als proef opnieuw is voortgezet, kan niet rekenen op de steun van Nieuw Gemeentebelang. Wij zijn van mening dat vervoer altijd geld kost, ook als het openbaar vervoer betreft, en dat de gebruiker daaraan een bijdrage moet leveren. Het bekende profijtbeginsel: de gebruiker betaalt! Wanneer openbaar vervoer gratis is, houdt dat in, dat de kosten daarvan collectief moeten worden opgebracht, dus ook door diegenen die nooit gebruik maken van dat openbaar vervoer.

Heeft u vertrouwen in de wijze waarop de gemeente de nieuwe taken op gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie gaat uitvoeren?

Als de gemeente dat gaat doen in overleg met alle partijen, dan heb ik er wel vertrouwen in.

Ik moet nog maar zien of dat allemaal wel goed komt.

Deze pagina delen via:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen op Google+ Delen via e-mail