Wonen

De mensen in onze streek zijn veelal gehecht aan het eigen dorp. Nieuw Gemeentebelang wil kernen levend houden o.a. door de mogelijkheden voor natuurlijke groei optimaal te benutten. Inbreidingslocaties (het opvullen van "lege" plekken door middel van woningbouw) in de kleine kernen kunnen daarvoor benut worden en dragen zodoende bij aan de leefbaarheid van die kern.

Het argument "krimp” wordt vaak gebruikt om initiatieven af te wijzen.Echter, nieuwbouw of vernieuwbouw zal bijdragen aan de opwaardering van de kwaliteit van de woningvoorraad. Het ingestelde herstructureringsfonds is met name daarvoor bedoeld. Als het herstructureringsfonds, wat door de vereveningsbijdragen wordt gevuld, daarvoor niet wordt ingezet, zal dit ter discussie moeten worden gesteld.

Nieuw Gemeentebelang vindt nog steeds dat de voorschriften die zijn vastgelegd in bestemmingsplan, bouwbesluit en de door de raad vastgestelde kwaliteitsnormen voldoende waarborgen geven voor de beeldkwaliteit van de bouw. Dit houdt in dat de welstandscommissie kan worden afgeschaft.

De verpaupering van panden en de verloedering van het straatbeeld is ons een doorn in het oog. De gemeente kan veel meer actie ondernemen om daar tegen op te treden.

Nieuw Gemeentebelang wil dat iedereen in onze gemeente prettig kan wonen. Het bezit van een huisje in een schilderachtig plattelandsdorp is iets wat bij veel stedelingen op het verlanglijstje staat. De tweede woning is een niet meer weg te denken fenomeen in onze dorpen.Wij zijn dan ook van mening dat de huidige 2e woningverordening niet meer past in de hedendaagse maatschappij.


 

Heeft u vertrouwen in de wijze waarop de gemeente de nieuwe taken op gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie gaat uitvoeren?

Als de gemeente dat gaat doen in overleg met alle partijen, dan heb ik er wel vertrouwen in.

Ik moet nog maar zien of dat allemaal wel goed komt.

Deze pagina delen via:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen op Google+ Delen via e-mail