Onze speerpunten voor de periode 2018 - 2022

• Mogelijkheden bieden om ook in de toekomst goed te kunnen wonen, werken en recreëren in de gemeente Sluis.

• Een goede dienstverlening is de belangrijkste taak van de gemeente.

• Voldoende ruimte geven aan bedrijven en de agrarische sector.

• Realistische initiatieven van burgers en ondernemers zoveel mogelijk ondersteunen.

• Stads- en dorpsraden spelen een grote rol in de kernen. Ook de activiteiten van clubs en verenigingen zijn van groot belang voor de leefbaarheid. Die activiteiten willen we waar mogelijk ondersteunen.

• Behoud van het middelbaar onderwijs en alle mogelijke inzet daartoe tonen.

• Onze fraaie kust niet verder volbouwen en wat we hebben koesteren.

• Het grondgebied van Sluis heeft al ruim voldoende natuurgebieden. De gebieden die er al zijn nog meer toegankelijk maken. We streven naar behoud van het laatste stukje agrarisch landschap in de kuststrook.

• Blijvend een goede gemeentelijke benadering van zorg, welzijn en participatie.

• Zoeken naar mogelijkheden om te bouwen. Starters- en levensbestendige woningen in kernen daar waar er behoefte aan is. Onze gemeente heeft veel potentie, maar woningbouw wordt door de provinciale planningslijsten woningbouw tegengehouden.

• Regionaal aanbesteden van werk is goed voor de regionale werkgelegenheid.

• Behoud van alle vormen van verkeer langs de hele kustlijn is zeer waardevol.
Heeft u vertrouwen in de wijze waarop de gemeente de nieuwe taken op gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie gaat uitvoeren?

Als de gemeente dat gaat doen in overleg met alle partijen, dan heb ik er wel vertrouwen in.

Ik moet nog maar zien of dat allemaal wel goed komt.

Deze pagina delen via:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen op Google+ Delen via e-mail