Speerpunten

Speerpunten  Nieuw Gemeentebelang Gemeenteraadsverkiezingen  19 maart 2014 

1. Nieuw Gemeentebelang vindt een goede dienstverlening de belangrijkste taak van de gemeente. Initiatieven van  burgers en ondernemers moeten zoveel mogelijk worden ondersteund.
2. Er is in de gemeente Sluis dringend behoefte aan een goed en professioneel opererend ondernemersloket waar ondernemers, zowel de startende als de reeds gevestigde, met al hun zakelijke vragen terecht kunnen en ook bevredigende antwoorden krijgen.
3. Regionaal aanbesteden betekent regionale werkgelegenheid en dat is van groot belang voor bedrijven en draagt bij aan een aantrekkelijke gemeente.
4.  Het openbaar vervoer en het fietsvoetveer moeten minstens op het huidige peil blijven. Samen met u kunnen we streven naar een tolvrij bereikbaar Zeeuws  Vlaanderen.
5.  Activiteiten van clubs, verenigingen en dorpsraden zijn van belang voor de leefbaarheid. Nieuw Gemeentebelang ziet er op toe dat initiatieven niet stranden op de hoge leges.
6.  Samenwerking tussen de Zeeuws Vlaamse en de Vlaamse gemeenten willen wij met kracht intensiveren.
7.  Nieuw Gemeentebelang zal een goed particulier initiatief voor een uitgaansgelegenheid voor jongeren welwillend omarmen.
8.  Voorzieningen voor podiumkunsten  zoals het Ledeltheater zijn onmisbaar in een levendige gemeente.
9.  Nieuw Gemeentebelang is tegen verdere ontpoldering. Er moet geen landbouwgrond meer worden opgeofferd ten gunste van natuurbouw. Falend onderhoud van natuurgebieden is ons een doorn in het oog.
10.De kustlijn willen  we niet helemaal volbouwen. Openheid van het landschap is de kracht van onze gemeente.
11.Nieuw Gemeentebelang zet zich in om de nieuwe opgelegde taken in het Sociaal Domein op gebied van jeugd, zorg en werk zo goed mogelijk uit te voeren.
12.Opdrachten aan externe bureaus moeten verder worden geminimaliseerd en  de schuldpositie moet verder worden  verkleind.
Heeft u vertrouwen in de wijze waarop de gemeente de nieuwe taken op gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie gaat uitvoeren?

Als de gemeente dat gaat doen in overleg met alle partijen, dan heb ik er wel vertrouwen in.

Ik moet nog maar zien of dat allemaal wel goed komt.

Deze pagina delen via:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen op Google+ Delen via e-mail